Hazel ML

Hazel ML. 
Alke 468 Sport  x  Mewes 438


Stamboksto född 2018-04-29 Kfps, 3 premie


E: Alke 468 U. Nadia stal-hendrey, Stb 3 premie, ue: Mewes 438


2022 fick Hazel ett vackert Warlander hingstföl, Yarrow ML, e: PRE hingsten Huròn FSfeb 2023
feb 2023
mars 2023
feb 2023
Hazel med föl 2022
Hazel med föl 2022
Hazel_20210103_2286
Hazel20201214_1954
Hazel_4705
Hazel14w