Länkar

FODAX


LRK - Labradorklubben

Dansk Retriever Klub

Norsk Retrieveklubb

SSRK - Svenska Spaniel & Retrieverklubben

SBK - Brukshundsklubben

SKK - Svenska Kennelklubben


Rasstandard Labrador

Labradorens Historia

Labradorens färgnedärvning


Databaser

Rasdata

Norsk Kennel Klub

Finska Kennelklubben